ചിരിക്കാനറിയാതെ ....വിതുമ്പനറിയാതെ ....
എന്റെ നൊമ്പരമത്രയും കാറ്റുകൊണ്ട്പോവാതെ
നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്തു പെയ്യുകയാണ് ഞാന്‍ .........

Wednesday, 16 May 2012

നിനക്ക്

"ഒരു വാക്ക് 
ഒരു നോക്ക് 
ഒരു നീലാകാശം 
മഴ പെയ്തു തോര്‍ന്ന് 
പൂവിട്ട പ്രഭാതം
ഒരു നാലിതള്‍ പൂവ് .
ഞാന്‍ 
എന്റെ ജന്മം 
രണ്ട് കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളി.
ഇതിലുമുപരി 
ഇനിയെന്ത് നല്‍കണം ?"