ചിരിക്കാനറിയാതെ ....വിതുമ്പനറിയാതെ ....
എന്റെ നൊമ്പരമത്രയും കാറ്റുകൊണ്ട്പോവാതെ
നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്തു പെയ്യുകയാണ് ഞാന്‍ .........

Tuesday, 5 March 2013

പുകയുന്ന ചോദ്യം

                                 


                                                              
                                                                 വിറളി പൂണ്ടവന്റെ
                                                            കാമ ഭ്രാന്തുകള്‍ക്കെതിരെ
                                                                  ഒച്ചയെടുത്തവള്‍
                                                        പിറ്റേന്ന് ,വാര്‍ത്തകളില്‍ താരം.
                                                                വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി.
                                                             അഭിപ്രായ കോളത്തില്‍
                                                               അവര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി
                                                      "പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത്തവള്‍".
                                                          "ന:സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമര്ഹതി".
                                                             മറ്റു ചിലര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി.
                                                            "അവള്‍ ഒരു അഹംകാരി".
                                                               കൂട്ടത്തില്‍ ഒറ്റപെട്ട്
                                                                പുകഞ്ഞു പുകഞ്ഞു
                                                                    ഒരു ചോദ്യം..
                                                              "വിലങ്ങ് വയ്ക്കേണ്ടത്
                                                            സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ
                                                                       അതോ,
                                                                കഴുക കണ്ണുകളിലെ
                                                               കാമ ഭ്രാന്തിനെയോ ?".
                                                            തുരുമ്പെടുത്ത തത്വങ്ങള്‍
                                                                 വിളമ്പിയവരുടെ
                                                                നാവിനോരുത്തരം-
                                                       നല്കാനവാത്തത്‌ കൊണ്ടാവണം,
                                                                ഉത്തരങ്ങളില്ലാതെ
                                                            വീര്‍പ്പുമുട്ടി പൊറുതിമുട്ടി 
                                                              അത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍
                                                   വീണ്ടും വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ....