ചിരിക്കാനറിയാതെ ....വിതുമ്പനറിയാതെ ....
എന്റെ നൊമ്പരമത്രയും കാറ്റുകൊണ്ട്പോവാതെ
നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്തു പെയ്യുകയാണ് ഞാന്‍ .........

Saturday, 6 April 2013

ജനറേഷൻഗ്യാപ്‌


                               
                           
                                                          പണ്ട് ,വക്ക് പൊട്ടിയ സ്ലേറ്റിൽ
                                                          മറന്നുവച്ച പുസ്തകത്താളിൽ
                                                          അടരാൻ വയ്യാത്ത വിധം
                                                          നീ കുറിച്ചിട്ട വാക്കുകൽ
                                                          ഇന്ന് ,ലാപ്ടോപ്ന്റെ 
                                                          തെളിഞ്ഞ സ്ക്രീനിൽ
                                                          പരസ്പരം പഴിച്ച്
                                                          ചോദ്യംചെയ്തൊടുവിൽ
                                                          ഡിലീറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ....