ചിരിക്കാനറിയാതെ ....വിതുമ്പനറിയാതെ ....
എന്റെ നൊമ്പരമത്രയും കാറ്റുകൊണ്ട്പോവാതെ
നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്തു പെയ്യുകയാണ് ഞാന്‍ .........

Saturday, 31 August 2013

നീ നിശബ്ദയായിരുന്നു


 നിശബ്ദതയുടെ ചരട്
നീ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോഴും 
വാക്കുകൾ ഇടറി 
നീ താഴെ വീണപ്പോഴും 
അവൻ നിനക്ക് 
ആരെല്ലാമോ ആയിരുന്നു .
ഒരിക്കൽ 
ഓർമ നശിച്ച അവൻ 
ഓർത്തെടുത്തത്‌ 
നിൻറെ പേര് മാത്രം.
പക്ഷെ ,നീ അവനെ മറന്നു.
നിനക്കവൻ ആരുമല്ലായിരുന്നു .
നീ  നിശബ്ദയായിരുന്നു .