ചിരിക്കാനറിയാതെ ....വിതുമ്പനറിയാതെ ....
എന്റെ നൊമ്പരമത്രയും കാറ്റുകൊണ്ട്പോവാതെ
നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്തു പെയ്യുകയാണ് ഞാന്‍ .........

Thursday, 1 September 2011

ഒലിച്ചു പോയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങളിന്നു കണ്ടുവോ ?


 വേധാന്തങ്ങള്‍ ഉരുവിട്ടിരുന്ന 
ഉമ്മരക്കൊലയില്‍ നിന്നും 
നാമജപങ്ങളിന്നു 
പടിയിറങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു.
നടുമുറ്റത്ത്ഒലിച്ചിറങ്ങിയ 
നീര്‍ തുള്ളികള്‍ക്ക് 
മഴവെള്ളത്തിന്റെ 
കുളിരുണ്ടയിരുനില്ല.
മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് 
മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയെന്നരിയുന്നത്.
നിലവറയുടെ ഇരുളകങ്ങളില്‍
നിലവിളക്ക് തെളിച്ചപ്പോഴാണ് 
മാറാല പടര്‍ന്നിറങ്ങിയ 
കണക്കെഴുത്തുകള്‍ കണ്ടു കിട്ടിയത് .
പൊട്ടിയ ഓടുകള്‍ക്കിടയിലൂടെ 
പുലരിയെ കണ്ണ്എറിഞ്ജപ്പോഴാണ്‌
ഇരവിന്റെ തെരുവില്‍ 
അത് നഷ്ടപെട്ടുവെന്ന്‍റിഞ്ഞത്.
ഒഴുകി ഒലിച്ചുപോയ 
പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ
നീ ഇനിയും കണ്ടുവോ?
അതോ ,
തീരാ നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ 
നിര തെറ്റിയ ഒരു വാക്കായ്
അതെന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുമോ?
അപ്പോഴും,
ഇരുളിന്റെ രണ്ടു കോണുകളിലിരുന്നു 
ഞാന്‍ നിന്നെയും നീ എന്നെയും 
പരസ്പരം പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ....

No comments:

Post a Comment